ลงโฆษณาที่นี่
วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่างภาพโคราช  รับถ่ายภาพงานรับปริญญา งานแต่งและงานพิธีอื่นๆ ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ใน อ. พิมาย

ช๊อปปิ้งในโคราช

สาระน่ารู้ เคล็ดลับ

เที่ยวทั่วไทย

ข่าวมอเตอร์สปอร์ต

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » โคราชวันนี้ » ข่าวสาร
มีผู้เข้าชม : 1668 ครั้ง 

โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด

โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด
โคราชลุย "สกายบัส" 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด

            เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อสร้าง Sky Bus งบฯลงทุน 4,000 ล้าน เฟสแรกเส้นทางราชสีมาวิทยาลัย-บ้านเกาะ ระยะทาง 14 กิโลเมตร 34 สถานี คิดค่าบริการตลอดเส้นทาง 10 บาท ด้าน สนข.หนุนงบฯศึกษาออกแบบ 40 ล้าน ฟากนักวิชาการผังเมือง-นักธุรกิจค้านแก้ปัญหาจราจรไม่ตรงจุด ไม่เหมาะกับสภาพเมือง บดบังทัศนียภาพ หวั่นร้านค้าตลอดแนวโครงการค้าขายไม่ได้ประธานหอฯ เรียกร้องให้ทบทวนเลือกรูปแบบใหม่อีกครั้ง


นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์ การคมนาคมทางบกและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตเทศบาลมีประชากร 160,000 คน มีประชากรแฝงอีก 22% อีกทั้งยังมีจำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ส่งผลต่อการเพิ่มทวีคูณของปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษ อุบัติเหตุและการสูญเสียพลังงาน ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลักของเมืองนครราชสีมา จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เทศบาลได้จัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาเสร็จสิ้นแล้วและขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ล่าสุดได้จัดการสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดการระบบขนส่งเมืองนครราชสีมาจากภาครัฐและเอกชน

นายสุรวุฒิกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2558 มีมติเห็นชอบกับโครงการระบบขนส่งมวลชนรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษแบบยกระดับ หรือ Sky Bus และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน

ระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวนี้ ต้องขนส่งผู้โดยสารโดยไม่กระทบต่อการจราจรบนพื้นถนน มีความปลอดภัยสูง ลดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากรถไฟทางคู่ ไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินในการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทตลอดเส้นทาง โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนราชสีมา-บ้านเกาะ จำนวน 34 สถานี ระยะทาง 14 กิโลเมตร และสามารถซ่อมบำรุงได้โดยท้องถิ่น

ทั้งนี้จากการประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จะทำให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการได้ถึง 20% ประหยัดการใช้น้ำมัน 246 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7,380 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ และสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ถึง 3.9 ล้านบาทต่อปี มูลค่า 118 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ และจำนวนผู้ใช้เส้นทางตลอดแนวโครงการ ตำบลโคกกรวด-ตำบลจอหอ มากกว่า 250,000 คนด้าน ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจกับคนโคราชว่า ระบบแต่ละแบบมีดีมีด้อยอย่างไร การทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาของเทศบาล ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะริมถนนมิตรภาพยังไม่ทราบเรื่องที่จะเกิดขึ้น หากจะดำเนินโครงการต้องให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ เพราะนี่คือวิถีการอยู่แบบเมือง

"ระบบการขนส่งในปัจจุบันยังรับ ความต้องการของประชากรโคราชได้อยู่วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีขนส่งขนาดใหญ่ วันนี้ต้องการให้ช่วยกันคิดในอีก10ปีข้างหน้าต้องคิดที่จะเอาคนทุกภาคส่วนมา คุยกันแล้วได้ข้อสรุปแบบทุกคนยกมือช่วยกันทำ ไม่ใช่การคิดแล้วโยนความขัดแย้งให้กัน ถ้าเมืองเล็กก็จะมีให้เลือกเพียงไม่กี่ตัว และราคาที่ถูกสุดตอนนี้คือ BRT ที่ย่อมาจาก Bus Rapid Transit แต่ว่า BRT มีโมเดลย่อย ๆ เยอะขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบโมเดลไหนมาใช้ให้เหมาะกับเมือง"

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าหอการค้าฯเรียกร้องให้ทบทวนเรื่องการคัดเลือกรูปแบบการก่อสร้างเพื่อแก้ไขระบบการขนส่งอีกครั้ง ซึ่งเสนอ 2 รูปแบบ คือ ระบบ Monorail และระบบ Tram หลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลก ภูเก็ต เชียงใหม่ ได้เลือกระบบ Tram หรือรถราง ซึ่งรถยนต์สามารถใช้เส้นทางได้ด้วย จึงอยากให้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งถึงข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน


หากเทศบาลยังยืนยันที่จะเลือกรูปแบบสกายบัส เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยากให้ทบทวนเรื่องความสูงของสกายบัส จุดขึ้น-ลง และเรื่องการขนส่งมวลชนต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หากมีคนใช้น้อยจะไม่คุ้มค่าในการลงทุน แต่หอการค้าฯก็ยังคงสนับสนุนให้มีการสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมือง แต่ต้องพิจารณาเรื่องของการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงระบบขนส่งขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาสู่โคราชทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ทางเลี่ยงเมือง ให้เป็นแผนบูรณาการได้อย่างแท้จริง

ด้านนายอรชัย ปุณณะนิธิ ผู้บริหารโรงแรมปัญจดารากล่าวว่า เป็นห่วงหลายประเด็น หากมีการก่อสร้างระบบขนส่งลอยฟ้านั้นจะแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้ อย่างไร การค้าขายของคนเมือง ซึ่งเสียภาษีให้ท้องถิ่นโดยตรงได้ประโยชน์อะไรกับโครงการนี้ ทัศนียภาพของเมืองบนถนนมิตรภาพกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นด้านล่างใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบร้านค้าริมถนนมิตรภาพตลอดแนวโครงการจะค้าขายได้หรือไม่อย่างไรซึ่ง ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


โคราชวันนี้ » ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏโคราช เปิดอบรม 11 หลักสูตร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าอบรม 11 หลักสูตรน่าสนใจ
หอการค้าโคราชเสนอ 5 มาตรการ เยียวยาน้ำท่วม
หอการค้าโคราช จับมือกับสภาอุตสาหกรรม เสนอ 5 มาตรการให้รัฐบาลเยียวยา ฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๔
กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
รวมภาพงาน ปิ้งๆ ย่างๆ บรรยากาศคาวบอย
จัดขึ้นใช่วง 25 พ.ย - 1 ธ.ค ที่ผ่านมาครับ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด
footer
                                                                    


Top