ลงโฆษณาที่นี่
วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่างภาพโคราช  รับถ่ายภาพงานรับปริญญา งานแต่งและงานพิธีอื่นๆ ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ใน อ. พิมาย

ช๊อปปิ้งในโคราช

สาระน่ารู้ เคล็ดลับ

เที่ยวทั่วไทย

ข่าวมอเตอร์สปอร์ต

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » โคราชวันนี้ » ข่าวสาร
มีผู้เข้าชม : 1805 ครั้ง 

โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด

โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด
โคราชลุย "สกายบัส" 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด

            เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อสร้าง Sky Bus งบฯลงทุน 4,000 ล้าน เฟสแรกเส้นทางราชสีมาวิทยาลัย-บ้านเกาะ ระยะทาง 14 กิโลเมตร 34 สถานี คิดค่าบริการตลอดเส้นทาง 10 บาท ด้าน สนข.หนุนงบฯศึกษาออกแบบ 40 ล้าน ฟากนักวิชาการผังเมือง-นักธุรกิจค้านแก้ปัญหาจราจรไม่ตรงจุด ไม่เหมาะกับสภาพเมือง บดบังทัศนียภาพ หวั่นร้านค้าตลอดแนวโครงการค้าขายไม่ได้ประธานหอฯ เรียกร้องให้ทบทวนเลือกรูปแบบใหม่อีกครั้ง


นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์ การคมนาคมทางบกและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตเทศบาลมีประชากร 160,000 คน มีประชากรแฝงอีก 22% อีกทั้งยังมีจำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ส่งผลต่อการเพิ่มทวีคูณของปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษ อุบัติเหตุและการสูญเสียพลังงาน ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลักของเมืองนครราชสีมา จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เทศบาลได้จัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาเสร็จสิ้นแล้วและขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ล่าสุดได้จัดการสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดการระบบขนส่งเมืองนครราชสีมาจากภาครัฐและเอกชน

นายสุรวุฒิกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2558 มีมติเห็นชอบกับโครงการระบบขนส่งมวลชนรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษแบบยกระดับ หรือ Sky Bus และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน

ระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวนี้ ต้องขนส่งผู้โดยสารโดยไม่กระทบต่อการจราจรบนพื้นถนน มีความปลอดภัยสูง ลดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากรถไฟทางคู่ ไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินในการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทตลอดเส้นทาง โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนราชสีมา-บ้านเกาะ จำนวน 34 สถานี ระยะทาง 14 กิโลเมตร และสามารถซ่อมบำรุงได้โดยท้องถิ่น

ทั้งนี้จากการประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จะทำให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการได้ถึง 20% ประหยัดการใช้น้ำมัน 246 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7,380 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ และสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ถึง 3.9 ล้านบาทต่อปี มูลค่า 118 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ และจำนวนผู้ใช้เส้นทางตลอดแนวโครงการ ตำบลโคกกรวด-ตำบลจอหอ มากกว่า 250,000 คนด้าน ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจกับคนโคราชว่า ระบบแต่ละแบบมีดีมีด้อยอย่างไร การทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาของเทศบาล ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะริมถนนมิตรภาพยังไม่ทราบเรื่องที่จะเกิดขึ้น หากจะดำเนินโครงการต้องให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ เพราะนี่คือวิถีการอยู่แบบเมือง

"ระบบการขนส่งในปัจจุบันยังรับ ความต้องการของประชากรโคราชได้อยู่วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีขนส่งขนาดใหญ่ วันนี้ต้องการให้ช่วยกันคิดในอีก10ปีข้างหน้าต้องคิดที่จะเอาคนทุกภาคส่วนมา คุยกันแล้วได้ข้อสรุปแบบทุกคนยกมือช่วยกันทำ ไม่ใช่การคิดแล้วโยนความขัดแย้งให้กัน ถ้าเมืองเล็กก็จะมีให้เลือกเพียงไม่กี่ตัว และราคาที่ถูกสุดตอนนี้คือ BRT ที่ย่อมาจาก Bus Rapid Transit แต่ว่า BRT มีโมเดลย่อย ๆ เยอะขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบโมเดลไหนมาใช้ให้เหมาะกับเมือง"

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าหอการค้าฯเรียกร้องให้ทบทวนเรื่องการคัดเลือกรูปแบบการก่อสร้างเพื่อแก้ไขระบบการขนส่งอีกครั้ง ซึ่งเสนอ 2 รูปแบบ คือ ระบบ Monorail และระบบ Tram หลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลก ภูเก็ต เชียงใหม่ ได้เลือกระบบ Tram หรือรถราง ซึ่งรถยนต์สามารถใช้เส้นทางได้ด้วย จึงอยากให้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งถึงข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน


หากเทศบาลยังยืนยันที่จะเลือกรูปแบบสกายบัส เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยากให้ทบทวนเรื่องความสูงของสกายบัส จุดขึ้น-ลง และเรื่องการขนส่งมวลชนต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หากมีคนใช้น้อยจะไม่คุ้มค่าในการลงทุน แต่หอการค้าฯก็ยังคงสนับสนุนให้มีการสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมือง แต่ต้องพิจารณาเรื่องของการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงระบบขนส่งขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาสู่โคราชทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ทางเลี่ยงเมือง ให้เป็นแผนบูรณาการได้อย่างแท้จริง

ด้านนายอรชัย ปุณณะนิธิ ผู้บริหารโรงแรมปัญจดารากล่าวว่า เป็นห่วงหลายประเด็น หากมีการก่อสร้างระบบขนส่งลอยฟ้านั้นจะแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้ อย่างไร การค้าขายของคนเมือง ซึ่งเสียภาษีให้ท้องถิ่นโดยตรงได้ประโยชน์อะไรกับโครงการนี้ ทัศนียภาพของเมืองบนถนนมิตรภาพกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นด้านล่างใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบร้านค้าริมถนนมิตรภาพตลอดแนวโครงการจะค้าขายได้หรือไม่อย่างไรซึ่ง ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


โคราชวันนี้ » ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ
TERMINAL 21 ANIMAL PLANET มหัศจรรย์สัตว์แดนทะเลทราย
T21 โคราช เชิญชวนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET มหัศจรรย์สัตว์แดนทะเลทราย”
โคราชเกษตรแฟร์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ครั้งที่ 1
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรรศการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป และของดี 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมและงานบันเทิงต่างๆ
หอการค้า โคราช แฟร์ 2010
มหกรรมที่รวบรวมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน การแสดงนวัตกรรม ทั้งส่วนของภาคอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา
ซีนิคอล เวิลด์ ศูนย์รวมความสุข ท่องเที่ยวเขาใหญ่ Scenical World, Khoayai เปิดอย่างเป็นทางการแล้วววว
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด ผู้พัฒนาเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, โบทานิก้า เขาใหญ่ จึงเปิดตัวโครงการ ‘ซีนิคอล เวิลด์’ประกอบด้วย สวนสนุก สวนน้ำ คอนโดมิเนียม โรงแรม และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ ผู้ที่รักความเป็นธรรมชาติแ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด
footer
                                                                    


Top