ลงโฆษณาที่นี่
วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่างภาพโคราช  รับถ่ายภาพงานรับปริญญา งานแต่งและงานพิธีอื่นๆ ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ใน อ. พิมาย

ช๊อปปิ้งในโคราช

สาระน่ารู้ เคล็ดลับ

เที่ยวทั่วไทย

ข่าวมอเตอร์สปอร์ต

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » โคราชวันนี้ » ข่าวสาร
มีผู้เข้าชม : 10589 ครั้ง 

เดินต่อ‘เลี่ยงเมือง’สายใหม่ รอศาลปกครองสั่งระงับ

เดินต่อ‘เลี่ยงเมือง’สายใหม่ รอศาลปกครองสั่งระงับ


แผนผังแสดงเขตดำเนินการโครงการทางเลี่ยงเมือง

             บริษัท ที่ปรึกษาพร้อมสรุปข้อมูลสอบราคาเวนคืนที่ดิน ๘๘๘ แปลง สร้างถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาสายใหม่ มูลค่า ๒,๐๐๐ ล้าน เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคา หลังปักแนวเวนคืนมาแล้วกว่า ๑ ปี แม้มีเสียงร้องคัดค้านหนักไปยังศาลปกครองสูงสุด แต่กรมทางหลวงชนบทยังเดินหน้า จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยว่าให้หยุดการก่อสร้าง
 


ตาม ที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ดำเนินการศึกษาแผนแม่บทว่าด้วยการจราจรและขนส่งในภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทควรก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ตัดผ่านถนนลาดยางบ้านบุ-ลองตอง ตำบลจอหอ มาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ (ถนนราชสีมา-โชคชัย) ประมาณ กม.ที่ ๕+๐๐๐ บริเวณบ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ระยะทาง ๑๖.๒๖๓ กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตตัวเมืองนครราชสีมา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออก โดยไม่ต้องผ่านเข้าสู่ตัวเมือง และเป็นการกระจายความเจริญของชุมชนไปสู่บริเวณรอบนอกของตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่ง “โคราชรายวัน คนอีสาน” นำเสนอไปแล้วนั้น เกี่ยวกับผลกระทบของผู้ประกอบการ และการขึ้นป้ายประท้วงบริเวณริมถนนราชสีมา-โชคชัย จากการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าว


ภาย หลังการออกพระราชกฤษฎีกาเวน คืนที่ดิน โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา หรือถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาสายใหม่ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด, เทศบาลตำบลหัวทะเล, อบต.หนองบัวศาลา, อบต.มะเริง, อบต.บ้านโพธิ์ และอบต.ตลาด เพื่อกำหนดราคากลางเวนคืนที่ดิน ตามที่บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่รับจ้างจากกรมทางหลวงชนบท ให้สำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าว ซึ่งระบุว่า มีจำนวน ๘๘๘ แปลงนั้น


ล่า สุดนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชรายวัน คนอีสาน” ว่า โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผัง เมืองรวมเมืองนครราชสีมา หรือถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาสายใหม่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลางเพื่อเวนคืนที่ดิน หลังจากออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อร้องเรียนถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้ โดยเฉพาะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด จึงอาจทำให้ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสำหรับเวนคืนที่ดินในโครงการนี้อาจต้อง ล่าช้าออกไป ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน หรือ ๖ เดือน ทั้งนี้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา คาดว่าภายใน ๑ เดือน จะเรียกประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง หลังจากบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลการสอบราคาในพื้นที่ และการประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดิน นำมาสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ


“อย่าง ไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ให้กรมทางหลวงชนบทหยุดดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ระหว่างนี้กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายว่า ให้ดำเนินการขั้นตอนการกำหนดราคากลางเพื่อเวนคืนที่ดินโครงการดังกล่าว คู่ขนานกับการทำหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยหรือพิจารณาแล้วว่า ควรหยุดดำเนินการเวนคืนที่ดินโครงการนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามทันที ส่วนเรื่องการตั้งงบประมาณเวนคืนที่ดิน และงบประมาณการก่อสร้างนั้น ต้องรอให้ขั้นตอนการกำหนดราคากลางเพื่อเวนคืนที่ดินเสร็จสิ้น จึงจะสามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้” ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา กล่าวย้ำ


ด้าน นายวิจัย ชาติคำภู วิศวกรสนาม บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่รับจ้างจากกรมทางหลวงชนบทให้สำรวจอสังหาริม ทรัพย์โครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมนำข้อมูลการสืบราคากลาง เพื่อเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดราคาค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ หลังจากลงพื้นที่สืบราคาซื้อขายที่ติดประกาศ โดยระยะทางห่างจากแนวเส้นทางเวนคืน ๒ กิโลเมตร รวมถึงสอบถามด้วยวาจาจากผู้นำของแต่ละชุมชน และการประเมินราคาที่ดินตามที่กรมที่ดินกำหนดด้วย ซึ่งภาพรวมจะต้องเวนคืนที่ดิน จำนวน ๘๘๘ แปลง โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละ ๖๐-๗๐ ที่มีการปักหมุดแนวเขตเวนคืนที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒


สำหรับ การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะนำไปสู่การเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างโครงการดัง กล่าวนั้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจบริเวณถนนราชสีมา-ปักธงชัยอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านส่องแสงค้าวัสดุก่อสร้าง, ไดอิกิ, ปั๊มน้ำมันเฮงเฮง, อาคารพาณิชย์บริเวณร้านพรรณิการณ์เฟอร์นิเจอร์, หจก.โคราชสงวนการช่าง, เฮ่งเชียงอุตสาหกรรม, บริษัท ส่องแสงขนส่ง จำกัด, บริษัท โคราชโพลทรีย์ จำกัด โดยเฉพาะจุดสิ้นสุดโครงการฯ บริเวณกม.ที่ ๕ ซึ่งจะมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ ของบริษัท จักรีคอนกรีต จำกัด มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท ในนาม NRC WAREHOUSE บนเนื้อที่ ๙๗ ไร่ ริมถนนราชสีมา-โชคชัย ตรงข้ามร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจร “ดูโฮม” สำหรับให้เช่าเก็บสินค้าต่างๆ ซึ่งจะถูกเวนคืนที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่ ทำให้ผู้ประกอบการต่างตั้งข้อสังเกตว่า การทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาของกรมทางหลวงชนบทไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐


กระทั่ง นายจักรี ทองยินดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรีคอนกรีต จำกัด ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาทบทวนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่จะมาสิ้นสุดโครงการบริเวณกม.ที่ ๕ ถนนราชสีมา-โชคชัย เนื่องจากบดบังทัศนียภาพธุรกิจคลังสินค้า “NRC WAREHOUSE” ทั้งการลำเลียงขนส่งสินค้าเข้า-ออก และการตัดสินใจมาเช่าบริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับตัวเมืองนครราชสีมาขยายตัวไปมากแล้ว ต่างจากเมื่อปี ๒๕๔๐ ที่เคยได้ศึกษาไว้ โดยเฉพาะถนนราชสีมา-โชคชัย ปัจจุบันการจราจรหนาแน่น หากมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวยิ่งเพิ่มปัญหาด้านการจราจร และเจตนารมณ์ของโครงการนี้ คือ สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะย้ายจุดสิ้นสุดโครงการไปลงบริเวณใกล้กับตำบลด่านเกวียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 


อนึ่ง โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม สาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา เป็นถนนตัดใหม่ตามแผนแม่บทที่ได้ศึกษาไว้ โดยเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ กม.ที่ ๑๓+๗๐๐ ด้านทิศเหนือทางบริเวณบ้านศรีพัฒนา ไปทางทิศใต้ประมาณ กม.ที่ ๒+๙๐๐ ตัดผ่านถนนลาดยางสายบ้านบุ-บ้านลองตอง ของ อบจ.นครราชสีมา บริเวณ กม.ที่ ๔+๓๐๐ แล้วตรงไปบริเวณทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๔+๗๐๐ ตัดผ่านคลองบริบูรณ์แล้วตรงไปทางทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๘+๓๐๐ ตัดผ่านคลองลำตะคองใหม่ จากนั้นไปทางทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๙+๕๐๐ ตัดผ่านคลองลำตะคอง แล้วตรงไปทางทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ตัดผ่านทางรถไฟสายกรุง เทพฯ-อุบลราชธานี ซึ่งมีสะพานข้ามทางรถไฟ ของกรมทางหลวง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ (ถนนราชสีมา-จักราช) กม.ที่ ๕+๒๐๐ ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร จากนั้นตรงไปทางทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๑๓+๕๐๐ ตัดผ่านถนนของอบจ.นครราชสีมา สายบ้านหนองตะกอง-บ้านหนองม่วง ประมาณ กม.ที่ ๒+๙๕๐ จากนั้นตรงไปทางทิศตะวันตกประมาณ กม.ที่ ๑๖+๒๕๐ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ (ถนนราชสีมา-โชคชัย) ประมาณ กม.ที่ ๕+๐๐๐ บริเวณบ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ รวมระยะทางประมาณ ๑๖.๒๕๐ กิโลเมตร


โดยกรม ทางหลวงชนบทว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวงเงินจำนวน ๑๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ โดยจากการคัดเลือกรูปแบบและแนวสายทางที่เหมาะสม จาก ๓ รูปแบบ คือ A, B และ C ผลปรากฏว่า แนวทางเลือก A มีความเหมาะสมในการก่อสร้างถนนโครงการฯ มากกว่าทางเลือก C และ B ด้วยคะแนนร้อยละ ๘๑.๑๓ ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ภายหลังการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเสร็จสิ้น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ กรมทางหลวงชนบท จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวงเงิน ๑๑,๔๓๐,๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ก่อนที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน


โคราชวันนี้ » ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช 11-12 กรกฎาคม 2557
ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราชการประกวดต้นเทียนพรรษา /การประกวดขบวนแห่เทียน / การประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน /พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โคราชลุย สกายบัส 4พันล้าน หลายฝ่ายค้านแก้ไม่ตรงจุด
เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อสร้าง Sky Bus งบฯลงทุน 4,000 ล้าน เฟสแรกเส้นทางราชสีมาวิทยาลัย-บ้านเกาะ ระยะทาง 14 กิโลเมตร 34 สถานี คิดค่าบริการตลอดเส้นทาง 10 บาท ด้าน สนข.หนุนงบฯศึกษาออกแบบ 40 ล้าน
ประชาชนแห่กราบสังขาร หลวงพ่อคูณ แน่นรพ.ที่โคราช
ผู้สื่อข่าวรายงานจากร.พ.มหาราชนครราชสีมาว่า หลังจากที่หลวงพ่อคูณจะมรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา 11.45 น.นั้น ทางโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์คนใกล้ชิด และญาติของหลวงพ่อคูณเข้ากราบศพ จากนั้นเวลา 13.30 น. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ากราบศพ แต่ไม่ได้ให้เข้าไปในห้อง โด
งานแฟร์ครั้งยี่งใหญ่ ส่งท้ายปี FTI Korat FAIR2 ณ สนามกีฬา 80 พรรษา นครราชสีมา 8-12 ธันวาคม 2559
เตรียมตัวกันให้พร้อม จับกระเป๋ากันให้มั่น มาแล้วงาน Fair ดีดี ของคนโคราช ผู้ผลิต พบผู้บริโภค แบบราคาคาดไม่ถึง ด้วยสินค้าของโรงงานเกรด A ใน ราคาติดดิน จนต้องตกใจ พบกัน วันที่ 8-12 ธันวาคม นี้ ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : เดินต่อ‘เลี่ยงเมือง’สายใหม่ รอศาลปกครองสั่งระงับ
footer
                                                                    


Top