ลงโฆษณาที่นี่
วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ช่างภาพโคราช  รับถ่ายภาพงานรับปริญญา งานแต่งและงานพิธีอื่นๆ ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ใน อ. พิมาย

ช๊อปปิ้งในโคราช

สาระน่ารู้ เคล็ดลับ

เที่ยวทั่วไทย

ข่าวมอเตอร์สปอร์ต

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » เที่ยวทั่วไทย » ภาคใต้
มีผู้เข้าชม : 3937 ครั้ง 

เมืองชะอวด ประจำปี 2554

เมืองชะอวด ประจำปี 2554

งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554

กำหนดการจัดงาน : เดือนกรกฎาคม 2554                 

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

รายละเอียด

งาน ประเพณีดอกจูด กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554 โดยอำเภอชะอวดกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของราษฎร สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน ของชาวอำเภอชะอวด ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทางอำเภอจึงได้พยายามให้มีการส่งเสริมอาชีพราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยได้น้อมนำแนวพระ ราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างจริงจัง ควบคู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวด มีพืชน้ำชนิดหนึ่งที่เรียกว่า กระจูดมี ลักษณะคล้ายต้นกก ชอบขึ้นตามป่าพรุ ที่น้ำท่วมขังตลอดปี ซึ่งราษฎรได้นำมาใช้ประโยชน์ในการจักสานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทางราชการได้ให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ จนถึงทุกวันนี้ ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากกระจูดของอำเภอชะอวดเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับจาก ประชาชนอย่างกว้างขวางจนสามารถเป็นสินค้าออกที่มีชื่อเสียงของอำเภอ จากวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตลุ่มน้ำปากพนัง ควรค่าแก่การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ เอาไว้ให้คงอยู่คู่เมืองชะอวดต่อไป จึงได้มีการจัดงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร / ผลิตภัณฑ์กระจูด

นิทรรศการ / ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอชะอวด โทร. +66 7538 0360

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. +66 7534 6515 - 6

เที่ยวทั่วไทย » ภาคใต้อื่นๆที่น่าสนใจ
งานเทศกาลเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร "เจ้าหญิงแห่งผลไม้"
งานเงาะโรงเรียนนาสาร เจ้าหญิงแห่งผลไม้ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 2554 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2554 “เทศกาลของเจ้าหญิงแห่งผลไม้ ” วันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2554
เมืองชะอวด ประจำปี 2554
งาน ประเพณีดอกจูด กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554 โดยอำเภอชะอวดกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี
งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพร กิจกรรมออกร้านจำหน่วยสินค้า OTOP การแสดง แสง สี เสียง
งานประกวดธิดาโรงงานและอาหารอร่อย
ขอเชิญร่วมงานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ธิดาโรงงาน อาหารอร่อย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขารูปช้าง
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : เมืองชะอวด ประจำปี 2554
footer
                                                                    


Top